DOMOPHONE jest prvým domácim telefónom na trhu, ktorý od začiatku do konca je navrhnutý na spoluprácu s mobilnými zariadeniami ako sú smartphone alebo tablety. Umožňuje zdvihnutie volania v oblasti domácej sieti ako aj mimo nej a pri tom využíva na tento účel sieť Internet. Obsluhuje spojenia audio a video a takisto umožňuje ovládanie otvárača bránky spolu s mechanizmom otvárania a zatvárania vjazdovej brány.


Regulácia zorného uhla objektívu vo vodorovnej a zvislej rovine
Ohrievanie zabraňujúce vzniku inovati na skle
Osvetlenie
Komunikácia prostredníctvom domácej sieti aj sieti Internet
Podomietková výstuž
Spojenie s domácou sieťou cez Ethernet alebo sieť WiFi
PoE 48V
Napájanie 15V
On-line aktualizácia softvéru
Automatické nahrávanie do momentu zdvihnutia volania, ale nie dlhšie ako 10sek
         Ovládanie
                   elektrootvárača bránky
                 a mechanizmu
                 otvárania a zatvárania
                 vjazdovej brány.